Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu www.lacnetonery.ka-comp.sk)
neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

Skôr ako vzniknú nejaké problémy skúste nám zavolať po pripadne napišať

Reklamačné podmienky.
 
 Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.
 
 Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Tovar ak je to možné podľa možnosti v originálnom balení a vrátane Požadovaných dokladov (vyplnený reklamačný protokol, faktúra, návody).
V prípade reklamovania tonerových kaziet a atramentových kaziet je potrebné predložiť ak je to možné poskytnutie vzoriek chybnej tlače.
 
 Predávajúci rozhodne o reklamácii  najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok
 
 K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. (www.predaj.ka-comp.sk/reklamacny_protokol.doc). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).