1. Poštovné je Slovenská pošta (dobierka,) je 3,50 Eur
  2. Minimálna objednávky je 10 Eur
     
  3. Doručenie tovaru poskytujeme len na adresy, ktoré sa nachádzajú v Slovenskej republike.
  4. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od Slovenskej pošty.
  5. Ak je objednaný tovar na sklade, zasielame ho v lehote do 3 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky, resp. prijatia platby na účet predávajúceho. Do tejto dodacej lehoty sa nezarátavajú víkendové dni a dni pracovného pokoja. V deň zaslania tovaru bude kupujúci informovaný e-mailom o potvrdení vyexpedovania predmetu objednávky. Obyčajne býva tovar doručený v lehote 1 až 4 pracovné dni.
  6. Ak tovar nie je skladom u nás, dodacia lehota sa predlžuje
  7. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle predávajúci znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške vrátane nákladov za vrátenie nevyzdvihnutej zásielky.

 

Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená - upresnená na základe písomného alebo telefonického dotazu kupujúceho.